Louis XVI Treillage Armoire Alternate view 1 Alternate view 2 Alternate view 3
Click to Zoom

Shown in Weathered Pine.